🖼️ Solar Smash cho Android 1.4 Game phá hủy hành tinh thú vị

🖼️
  • Phát hành: Paradyme Games
  • Solar Smash là một game chiến lược đặc biệt, thách thức bạn phá hủy một hành tinh và loại bỏ toàn bộ dân số sống trên đó.
  • android Version: 1.4.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 248