🖼️ The Employee Demo Game mô phỏng công việc của 1 lập trình viên web

🖼️
  • Phát hành: Parallelogram Software
  • The Employee là game mô phỏng một ngày làm việc của nhân viên lập trình web với đồ họa hoạt hình ngộ nghĩnh.
  • windows Version: Demo