🖼️
  • AR.FreeFlight Phần mềm điều khiển máy bay AR.Drone
  • AR.FreeFlight là ứng dụng điều khiển máy bay Parrot AR.Drone 2.0 từ xa thông qua kết nối WiFi. AR.FreeFlight cho phép bạn điều khiển AR.Drone 2.0 với máy tính bảng Windows hoặc máy tính Windows có thể thu phát WiFi.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️