🖼️ MozBackup

🖼️
 • Phát hành: Pavel Cvrcek
 • MozBackup là một công cụ nhỏ gọn và dễ sử dụng để tạo ra các bản sao lưu cho Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Mozilla Sunbird, Flock, SeaMonkey, Mozilla Suite, Spicebird, Songbird và Netscape.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.246

🖼️ MozBackup Portable Sao lưu và khôi phục Email

🖼️
 • Phát hành: Pavel Cvrcek
 • MozBackup Portable là một công cụ di động nhỏ gọn và dễ sử dụng để tạo ra các bản sao lưu cho Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Mozilla Sunbird, Flock, SeaMonkey, Mozilla Suite, Spicebird, Songbird và Netscape.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 585