MozBackup

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1.003,5 KB
  • Lượt xem: 4.269
  • Lượt tải: 4.246
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

MozBackup là một công cụ nhỏ gọn và dễ sử dụng để tạo ra các bản sao lưu cho Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Mozilla Sunbird, Flock, SeaMonkey, Mozilla Suite, Spicebird, Songbird và Netscape.

Nó cho phép bạn sao lưu và phục hồi bookmarks, mail, contacts, history, extensions, passwords, cache … Nó là một cách đơn giản để sao lưu cho Firefox và Thunderbird …

MozBackup tương thích:

· Firefox 1.0 - 3.6
· Thunderbird 1.0 - 3.1
· Sunbird 0.3 - 0.9
· Flock 1.0 - 2.6
· Postbox (Express) 1.0 - 1.1
· SeaMonkey 1.0a - 2.0
· Mozilla Suite 1.7 - 1.7.x
· Spicebird 0.4 - 0.8
· Songbird 1.0 - 1.7
· Netscape 7.x, 9.x
· Wyzo

Theo Softpedia

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.