🖼️ Stocks Widget cho iOS 1.4 Ứng dụng theo dõi chứng khoán miễn phí trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: Peeksoft
  • Stocks Widget cho iOS là ứng dụng theo dõi chứng khoán miễn phí trên iPhone. Stocks Widget cho iOS giúp người dùng xem trực tiếp giá cả, biến động cổ phiếu trong ngày mà không cần mở thiết bị.
  • ios Version: 1.4.1