🖼️ ScarFall cho Android 1.6 Game Battle Royale cho bạn 3 cơ hội tái sinh

🖼️
  • Phát hành: Phoenix Games Team
  • ScarFall là một game battle royale truyền thống giống PUBG, trong đó 50 người cùng đổ bộ xuống một hòn đảo đầy vũ khí và chiến đấu để tìm ra ai là người cuối cùng sống sót.
  • android Version: 1.6.15

🖼️ Swag Shooter cho Android 1.6 Game bắn súng sinh tồn online và offline

🖼️
  • Phát hành: Phoenix Games Team
  • Swag Shooter đưa bạn vào một hành trình tuyệt vời ở chiến trường sinh tồn. Trải nghiệm cuộc đổ bộ trực thăng trên chiến trường với 3 cơ hội sống sót cho đến khi kết thúc.
  • android Version: 1.6