🖼️
🖼️
  • PhotoFunia for Android

    Hiệu ứng ảnh online cho Android
  • PhotoFunia cung cấp cho bạn một công cụ chỉnh sửa ảnh với những trải nghiệm đầy thú vị.Đưa hình khuôn mặt của bạn trên một tấm bảng, một con tem hoặc trong một tác phẩm nghệ thuật,…
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
  • Photofunia

    Tạo hiệu ứng ảnh hấp dẫn
  • Photofunia có hơn 100 hiệu ứng để người dùng lựa chọn khuôn mặt họ sẽ xuất hiện ở đâu như trên tạp chí nổi tiếng, các tấm áp phích, biển hiệu quảng cáo, trên cốc hay làm cướp biển...
  • Xếp hạng: 4 98 Phiếu bầu
🖼️
🖼️