🖼️ Pingdom Notifier for Mac 1.1 Theo dõi hoạt động của website trên máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Pingdom
 • Pingdom Notifier for Mac là một tiện ích dùng để cảnh báo cho người dùng biết khi nào website của họ bị down và không thể truy cập được.
 • mac Version: 1.1

🖼️ Pingdom Notifier (Pingdom Desktop Notifier) Tiện ích theo dõi hoạt động của website

🖼️
 • Phát hành: Pingdom
 • Pingdom Notifier là một tiện ích dùng để cảnh báo cho người dùng biết khi nào website của họ bị down và không thể truy cập được.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 288

🖼️ Pingdom for Android 3.1 Giám sát tình trạng website trên Android

🖼️
 • Phát hành: Pingdom
 • Pingdom for Android cho phép người dùng kết nối với dịch vụ giám sát thời gian vận hành Pingdom và xem trạng thái hiện thời của máy chủ cũng như trang web đang theo dõi.
 • android Version: 3.1

🖼️ Pingdom for iOS 3.1 Giám sát tình trạng website trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Pingdom
 • Pingdom for iOS cho phép người dùng kết nối với dịch vụ giám sát thời gian vận hành Pingdom và xem trạng thái hiện thời của máy chủ cũng như trang web đang theo dõi.
 • ios Version: 3.1

🖼️ Pingdom Tools Kiểm tra và tăng tốc độ tải website

🖼️
 • Phát hành: Pingdom
 • Pingdom Tools là một ứng dụng web được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ người dùng phân tích, đưa ra giải pháp để tăng tốc độ tải cũng như cải thiện hiệu suất cho website của mình.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.667