🖼️
  • BattleSouls Game hành động miễn phí
  • Trong game hành động BattleSouls, người chơi sẽ cố gắng phá hủy pha lê linh hồn của kẻ địch và có thể chuyển đổi trong số ba anh hùng khác nhau. Đây là game có góc nhìn người thứ ba dành cho nhiều người chơi trực tuyến.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu