🖼️ Hexa Blast cho Windows Phone Game nối 3 độc đáo cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: PlayDog Soft
  • Hexa Blast là tựa game giải đố phong cách match-3 cho Windows Phone đầy màu sắc và rất thử thách trên Windows Phone Store. Game mang tới hơn 400 level và nhiệm vụ nối 3 quái hoặc nhiều hơn để đánh bại chúng.
  • Windows Phone
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 475