🖼️ Pluralsight cho Mac Học lập trình online trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Pluralsight
 • Pluralsight cung cấp các khóa học lập trình online với nhiều chủ đề đa dạng. Với nền tảng này, người dùng sẽ có cơ hội tuyệt vời để đi sâu vào các nghiên cứu công nghệ độc đáo và phát triển kỹ năng IT của mình.
 • mac

🖼️ Pluralsight Phần mềm học lập trình online

🖼️
 • Phát hành: Pluralsight
 • Pluralsight là một trong những nền tảng học lập trình online tốt nhất, cung cấp hàng nghìn khóa học được giảng dạy bởi các chuyên gia IT nổi tiếng và giúp bạn xác định những lỗ hổng kiến thức.
 • windows

🖼️ Pluralsight cho iOS 3.0 Học kỹ năng công nghệ qua video

🖼️
 • Phát hành: Pluralsight
 • Pluralsight là một ứng dụng học tập cho phép bạn truy cập hơn 6.000 khóa học phát triển sáng tạo, đào tạo và CNTT, dạy bạn bất cứ điều gì liên quan đến công nghệ, từ cách sử dụng Adobe Photoshop đến lập trình Javascript.
 • ios Version: 3.0

🖼️ Pluralsight cho Android Học kiến thức, kỹ năng công nghệ cùng chuyên gia

🖼️
 • Phát hành: Pluralsight
 • Pluralsight là nền tảng kỹ năng công nghệ giúp bạn xây dựng các kỹ năng, hiểu biết về công nghệ theo yêu cầu với quyền truy cập vào hàng nghìn khóa học video do chuyên gia hướng dẫn, nội dung có thể tải xuống, luyện thi chứng chỉ...
 • android