🖼️
  • Podio cho Android Quản lý dự án hiệu quả trên Android
  • Podio là ứng dụng quản lý dự án rất hiệu quả, cho phép các nhà quản lý, trưởng nhóm, trưởng dự án và các thành viên kết nối với nhau một cách dễ dàng, từ đó góp phần tăng hiệu quả và năng suất làm việc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu