🖼️
  • Fhacktions cho Android Game MOBA 5vs5 khốc liệt
  • Fhacktions là một game MOBA dựa trên vị trí miễn phí, nơi bạn phải trở thành hacker để tồn tại trong thế giới kỹ thuật số. Nhiệm vụ của người chơi là chiến đấu trong các trận đấu đông người 5vs5, chinh phục các server ở các vị trí trong thế giới thực để có được sức mạnh và tiền tệ.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️