🖼️ PowerCryptor 1.01 Tiện ích mã hóa file và thư mục

🖼️
  • Phát hành: PowerCryptor
  • PowerCryptor là một phần mềm chuyên nghiệp giúp bạn bảo vệ thông tin bí mật của mình khỏi những ánh mắt tò mò hoặc truy cập không mong muốn bằng cách mã hóa toàn bộ cấu trúc tập tin hoặc thư mục trên máy tính.
  • windows Version: 1.01.4