🖼️ Subrosa 1.0 Tăng độ an toàn cho mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: Prads
 • Subrosa là ứng dụng nhỏ có thể giúp người dùng lưu mật khẩu trong một tập tin. Nó cũng cho phép tạo mật khẩu bằng cách sử dụng ký tự ngẫu nhiên.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 607

🖼️ SAT Dictionary 1.0 Từ điển ý nghĩa của từ trong tiếng Anh

🖼️
 • Phát hành: Prads
 • SAT Dictionary là một ứng dụng nhỏ có chứa 3500 + lời nói và ý nghĩa của chúng được lấy từ danh sách của Barron Word SAT.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.937