SAT Dictionary 1.0 Từ điển ý nghĩa của từ trong tiếng Anh

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 210 KB
 • Lượt xem: 5.955
 • Lượt tải: 5.937
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

SAT Dictionary là một ứng dụng nhỏ có chứa 3500 + lời nói và ý nghĩa của chúng được lấy từ danh sách của Barron Word SAT. Đây là một chương trình từ điển có thể tìm kiếm các từ một cách nhanh chóng. Nó sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm, thông qua các từ được sắp xếp một cách nhanh chóng.

SAT Dictionary

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.