🖼️ SlideDog 1.5 Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Preseria Presentation Software
  • SlideDog là một tiện ích được thiết kế với mục đích hỗ trợ người dùng tạo bài thuyết trình bằng cách kết hợp một số tệp đa phương tiện và tài liệu trong một giao diện gọn gàng và trực quan.
  • windows Version: 1.5.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 333