🖼️ IDrive 6.7 Tiện ích sao lưu dữ liệu online

🖼️
 • Phát hành: Pro Softnet Corporation
 • iDrive 6.7.1.37 là tiện ích giúp bạn sao lưu tất cả dữ liệu trong máy tính và thiết bị di động vào một tài khoản duy nhất, nhờ đó cho phép truy cập, chia sẻ và quản lý chúng từ bất cứ đâu.
 • windows Version: 6.7.1.37
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 153

🖼️ IDrive cho Mac 3.5 Phần mềm sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Pro Softnet Corporation
 • IDrive for Mac là một ứng dụng thân thiện, an toàn và đáng tin cậy, nó thực hiện việc sao lưu trực tuyến các file và thư mục của bạn tự động...
 • mac Version: 3.5.4.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 329

🖼️ IDriveSync for Mac 2.4 Ứng dụng đồng bộ và chia sẻ dữ liệu cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Pro Softnet Corporation
 • IDriveSync for Mac là một dịch vụ đồng bộ và chia sẻ tập tin dễ dàng, an toàn mà có tích hợp với mạng xã hội Facebook dành cho người dùng.
 • mac Version: 2.4.4

🖼️ IDriveSync 2.4 Ứng dụng đồng bộ và chia sẻ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Pro Softnet Corporation
 • IDriveSync là một dịch vụ đồng bộ và chia sẻ tập tin dễ dàng, an toàn mà có tích hợp với mạng xã hội Facebook.
 • windows Version: 2.4

🖼️ IDrive Online Backup

🖼️
 • Phát hành: Pro Softnet Corporation
 • Đầu tiên, bạn truy cập vào địa chỉ trên và tìm đến gói dịch vụ Idrive Basic, bấm Sign up để đăng ký tài khoản miễn phí, bạn sẽ nhận được 2 GB để lưu trữ. Sau khi cài đặt trình quản lý Idrive Classic, đăng nhập rồi bấm Connect để chương trình kết nối với m
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 412

🖼️ iDrive Lite

🖼️
 • Phát hành: Pro Softnet Corporation
 • iDrive là một ứng dụng miễn phí dành cho iPhone. Nó cho phép người sử dụng có thể sao lưu, phục hồi và chia sẻ dữ liệu với người khác. Với iDrive bạn sẽ tránh được những phiền phức do "lỡ quên" hay vô tình làm mất các đi những dữ liệu quý giá của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.610