🖼️
  • GoBiz cho iOS

    Ứng dụng quản lý bán hàng GoFood
  • GoBiz cho iOS là một ứng dụng quản lý, cập nhật đơn hàng, đem đến nhiều tính năng hỗ trợ như: quản lý cửa hàng, cập nhật thông tin, quản lý đơn hàng và chuẩn bị đơn hàng để quá trình thực hiện đơn hàng được nhanh chóng và hiệu quả.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • GoBiz cho Android

    Ứng dụng quản lý đơn hàng GoFood
  • GoBiz cho Android là một ứng dụng quản lý đơn hàng dành riêng cho các đối tác của Gojek, giúp các chủ nhà hàng vận hành công việc kinh doanh thật tiện lợi và chặt chẽ, cũng như quản lý và phát triển công việc kinh doanh hiệu quả hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️