🖼️ 360 Security cho iOS 1.6 Bảo mật iPhone/iPad toàn diện

🖼️
  • Phát hành: Qihoo 360
  • 360 Security for iOS là ứng dụng bảo mật toàn diện trên thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Với tên gọi cũ là 360 Mobile Security và nay là 360 Security, ứng dụng có thể tối ưu hóa thiết bị iOS 1 cách toàn diện bằng scan toàn bộ album ảnh, tìm ảnh trùng lặp và xóa chúng chỉ trong tích tắc.
  • ios Version: 1.6
  • Đánh giá: 30
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 14.499