🖼️ File Scavenger 4.2 Khôi phục dữ liệu hệ thống

🖼️
  • Phát hành: QueTek Consulting
  • File Scavenger là tiện ích có thể phục hồi dữ liệu bị xóa nhầm hoặc các file nằm trong phân vùng ổ cứng bị hỏng.
  • windows Version: 4.2
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 15.590