🖼️ Reading Eggs Ứng dụng học tập trên web cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Reading Eggs
  • Reading Eggs là ứng dụng giáo dục trên web bao gồm rất nhiều hoạt động thú vị giúp trẻ em cảm thấy hứng thú với việc đọc và học tập. Trẻ em sẽ yêu thích các trò chơi, bài hát, trứng vàng và nhiều phần thưởng khác được tích hợp trong ứng dụng web Reading Eggs.
  • web
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Truy cập
  • Lượt tải: 217