🖼️
  • Rebtel cho Android Gọi điện, nhắn tin quốc tế giá rẻ trên Android
  • Rebtel là ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi quốc tế với giá cước phải chăng, hợp lý. Đặc biệt, nếu người mà bạn muốn gọi cũng đang sử dụng Rebtel thì cuộc gọi của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí! Còn gì tuyệt vời hơn thế?
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️