🖼️ Rebtel cho Android Gọi điện, nhắn tin quốc tế giá rẻ trên Android

🖼️
  • Phát hành: Rebtel
  • Rebtel là ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi quốc tế với giá cước phải chăng, hợp lý. Đặc biệt, nếu người mà bạn muốn gọi cũng đang sử dụng Rebtel thì cuộc gọi của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí! Còn gì tuyệt vời hơn thế?
  • android

🖼️ Rebtel for iOS 2.5 Gọi điện thoại quốc tế giá rẻ trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Rebtel
  • Rebtel for iOS mang đến cho người dùng iDevice một tiện ích gọi điện thoại quốc tế giá rẻ và được cung cấp miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 2.5.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 342