🖼️ Recordit 0.2 Quay video màn hình với định dạng GIF

🖼️
  • Phát hành: Recordit
  • Recordit là phần mềm quay màn hình dưới định dạng ảnh GIF sở hữu bộ cài nhỏ gọn, hữu ích và rất đơn giản khi sử dụng. Phiên bản miễn phí của Recordit cho phép người dùng tạo video chuyển động có độ dài khoảng 5 phút.
  • windows Version: 0.2.5612.19066
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 395