🖼️ FLYMAZE Game trí tuệ chú côn trùng thông minh

🖼️
  • Phát hành: RetroLab
  • FLYMAZE là game trí tuệ giải đố vui vẻ, khi mà bạn phải tìm cách để chú côn trùng nhỏ có thể thu thập được hết số bánh quy trên bảng chơi thông qua những đặc tính của côn trùng và các công cụ được bố trí sẵn.
  • windows