🖼️
 • iTopsoft Register Optimizer
 • Bằng cách sử dụng iTopsoft Register Optimizer, người dùng đã có thể kiểm tra register dễ dàng hơn, dọn dẹp các file không cần thiết hiệu quả hơn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • iTopsoft PC Booster
 • iTopsoft PC Booster là giải pháp toàn diện cho máy tính, bao gồm chức năng tăng tốc máy tính và tối ưu hóa bộ nhớ trong. Với phần mềm này, bạn có thể giúp máy tính của mình chạy nhanh hơn tới 50%.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • iTopsoft Memory Booster
 • iTopsoft Meomory Booster hỗ trợ giải phóng bộ nhớ trong để tăng tốc những phần mềm cần thiết.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • iTopsoft Anti-Spyware
 • ITopsoft Anti-Spyware cung cấp chế độ dò tìm spyware tiên tiến, chặn và loại bỏ tất cả các phần mềm spyware nguy hiểm nhất hiện nay.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu