iTopsoft Anti-Spyware

Tải về
4 (3) Ristom Software Ltd Dùng thử 1.887 Dung lượng: 6,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Spyware ngày càng trở nên phức tạp. Chúng trở nên nhiều và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ITopsoft Anti-Spyware cung cấp chế độ dò tìm spyware tiên tiến, chặn và loại bỏ tất cả các phần mềm spyware nguy hiểm nhất hiện nay.

iTopsoft Anti-Spyware

Lamle

Download phần mềm:

 • Download iTopsoft Anti-Spyware
 • Kích đúp vào file cài đặt và cài đặt phần mềm
 • Chạy phần mềm và đăng ký
 • Nhấn nút "Submit" và bạn sẽ nhận được cửa sổ xác nhận

Các chức năng của iTopsoft Anti-Spyware

Thẻ States. Người dùng có thể kiểm tra hiện trang của phần mềm tại đây: Register status, Database status và setting status.

Thẻ Scanner. Người dùng có thể cài đặt và quét máy tính tại đây.

Thẻ Shield. Người dùng sẽ quản lý danh sách đen và danh sách trắng tại đây, kiểm tra bản ghi và tạo cài đặt bảo vệ.

Thẻ Analysis. Thẻ này sẽ giúp người dùng kiểm tra "Startup Programs", "Process", "Connections", "Services" và "Analysis Report" của máy tính.

Thẻ Reports. Người dùng sẽ lưu tất cả các bản báo cáo tại đây.

Thẻ Upgrade. Người dùng có thể cập nhật cơ sở dữ liệu và phần mềm chính trong thẻ này.

4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,6 MB
 • Lượt xem: 1.896
 • Lượt tải: 1.887
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế