🖼️
🖼️
  • A Form Filler
  • Form Filler là một chương trình có thể tự động điền vào các cửa sổ ngay khi chúng xuất hiện trên màn hình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Concentration Game lật bài
  • Concentration được chơi bởi hai người chơi (người và máy). Trò chơi bắt đầu với 52 quân bài trong một bàn được đặt đối diện với vùng chơi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • A Ruler for Windows
  • A Ruler for Windows là một bộ thước kẻ theo đơn vị pixel cho máy tính của bạn. Chương trình cung cấp cho bạn một sự lựa chọn giữa một bộ thước kẻ bằng gỗ phong phú hay thao tác với nút, một bộ thước kẻ nhựa trong suốt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu