🖼️
  • StarMade Game bắn súng không gian 3D
  • Trong game StarMade, bạn sẽ xây dựng các con tàu vũ trụ, khám phá nhiều hành tinh và tham gia chiến đấu trong không gian. Đây là game có thế giới mở với đồ họa điểm ảnh ba chiều được tạo ra một cách ngẫu nhiên.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu