🖼️ Ma Búp Bê 5: Đứa con của Chucky Child's Play 5: Seed of Chucky (2004)

🖼️
  • Phát hành: Rogue Pictures
  • Ma Búp Bê 5: Đứa con của Chucky (Child's Play 5: Seed of Chucky) là phim kinh dị nói về con búp bê ma.
  • phim