🖼️ Shortcuts To Tray Thêm shortcut menu trên khay hệ thống

🖼️
 • Phát hành: S K Software
 • Công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn trên máy tính nếu tất cả các công cụ cần thiết luôn luôn có sẵn trước mặt mà không cần phải tìm kiếm, như vậy có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 481

🖼️ Remote Computer Manager

🖼️
 • Phát hành: S K Software
 • Remote Computer Manager là một tiện ích giúp bạn quản lý máy tính từ xa như: shutdown, log off, sleep, hibernate,...dành cho hệ điều hành Windows và Linux.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 681

🖼️ Portable MyLanViewer

🖼️
 • Phát hành: S K Software
 • MyLanViewer 4.1.3 là phần mềm scan mạng Lan mạnh mẽ, quản lý Wake-On-Lan, theo dõi Lan messenger và Lan IP cho mạng nội bộ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.787

🖼️ Socks Proxy Scanner

🖼️
 • Phát hành: S K Software
 • Socks Proxy Scanner là phần mềm trợ giúp tìm kiếm và kiểm tra các máy chủ socks proxy server.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.186

🖼️ MyLanViewer

🖼️
 • Phát hành: S K Software
 • MyLanViewer 4.1.3 - phần mềm scan mạng Lan mạnh mẽ, quản lý Wake-On-Lan, theo dõi Lan messenger và Lan IP cho mạng nội bộ.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.940