Remote Computer Manager

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 692
  • Lượt tải: 681
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/2003
Giới thiệu

Remote Computer Manager là một tiện ích giúp bạn quản lý máy tính từ xa như: shutdown, log off, sleep, hibernate,...dành cho hệ điều hành Windows và Linux.

Phần mềm này còn có thể lấy danh sách các quá trình và dịch vụ từ xa, hiện trạng mạng từ xa, chụp màn hình từ xa và các thông tin khác của mỗi máy tính. Các hành động điều khiển từ xa có thể thực thi tự động dựa vào lịch người dùng đã đặt. Do vậy, bạn có thể sắp xếp quản lý máy tính hoàn toàn tự động.

Remote Computer Manager

Tính năng:

- Quản lí tác vụ, quá trình, dịch vụ, kết thúc quá trình từ xa.

- Chạy quá trình từ xa.

- Chụp màn hình từ xa.

- Copy tập tin từ xa.

- Shutdown, reboot, power off từ xa với DCOM và WMI dành cho hệ điều hành Windows

- Shutdown, reboot, power off từ xa với SSH dành cho hệ điều hành Linux

- Mở trình duyệt từ xa.

- Gửi tin nhắn từ xa.

- Wake-On-Lan từ xa.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.