🖼️ SafeInCloud 3.7 Phần mềm quản lý và tạo mật khẩu

🖼️
  • Phát hành: SafeInCloud
  • SafeInCloud là phần mềm quản lý mật khẩu cho máy tính PC mang đến khả năng giữ mật khẩu và các thông tin cá nhân của người dùng an toàn trong 1 cơ sở dữ liệu được mã hóa. Phần mềm hoạt động đa nền tảng trên cả máy tính và điện thoại.
  • windows Version: 3.7.2.0

🖼️ SafeInCloud cho Android Quản lý mật khẩu hiệu quả trên Android

🖼️
  • Phát hành: SafeInCloud
  • SafeInCloud là ứng dụng bảo mật dữ liệu hiệu quả thông qua việc tạo, quản lý và đăng nhập bằng mật khẩu cá nhân, đồng thời cho phép đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều nền tảng, bao gồm PC, Mac, Android và iOS.
  • android

🖼️ SafeInCloud cho Mac 1.8 Phần mềm quản lý mật khẩu trên Mac

🖼️
  • Phát hành: SafeInCloud
  • SafeInCloud for Mac là giải pháp quản lý mật khẩu toàn diện miễn phí dành cho Mac, để bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu độc nhất và an toàn.
  • mac Version: 1.8