🖼️
  • SafeInCloud

    Phần mềm quản lý và tạo mật khẩu
  • SafeInCloud là phần mềm quản lý mật khẩu cho máy tính PC mang đến khả năng giữ mật khẩu và các thông tin cá nhân của người dùng an toàn trong 1 cơ sở dữ liệu được mã hóa. Phần mềm hoạt động đa nền tảng trên cả máy tính và điện thoại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SafeInCloud cho Android

    Quản lý mật khẩu hiệu quả trên Android
  • SafeInCloud là ứng dụng bảo mật dữ liệu hiệu quả thông qua việc tạo, quản lý và đăng nhập bằng mật khẩu cá nhân, đồng thời cho phép đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều nền tảng, bao gồm PC, Mac, Android và iOS.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️