🖼️ ExcelContacts Lite cho iOS 3.1 Nhập và xuất danh bạ dạng Excel trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Sam Yu
 • ExcelContacts Lite for iOS cho phép xuất và nhập các số liên lạc tới hoặc từ tệp tin Excel.
 • ios Version: 3.1.2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.005

🖼️ ExcelSMS Lite for iOS 3.0 Gửi tin nhắn nhóm trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Sam Yu
 • ExcelSMS Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng nhắn tin nhóm từ bảng tính Excel tiện ích và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 3.0.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 160

🖼️ xCalendar Lite for iOS 2.1 Quản lý lịch điện tử cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Sam Yu
 • xCalendar Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý lịch điện tử thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 2.1.1

🖼️ xQuestions Free for iOS 1.2 Thiết kế đề thi trên Excel cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Sam Yu
 • xQuestions Free for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một công cụ quản lý bài kiểm tra hữu ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.2.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98