🖼️ OpenComputers Mod Mod máy tính lập trình, robot, drone...

🖼️
 • Phát hành: Sangar
 • OpenComputers Mod 1.12.2/1.11.2 bổ sung máy tính, robot và các thiết bị công nghệ cao và thế giới game Minecraft.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

🖼️ Scannable Mod Mod máy scan quét item, tìm đối tượng

🖼️
 • Phát hành: Sangar
 • Scannable Mod 1.12.2/1.11.2 bổ sung máy scanner đơn và bộ mô-đun scanner để quét item trong thế giới mở Minecraft.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 173