🖼️ Outlook4Gmail 4.1 Đồng bộ thông tin liên lạc giữa Outlook và Gmail

🖼️
 • Phát hành: Scand
 • Outlook4Gmail là một tiện ích mở rộng (add-in) cho Microsoft Outlook giúp người dùng đồng bộ hóa thông tin liên lạc giữa hai loại tài khoản email phổ biến: Gmail và Outlook.
 • windows Version: 4.1.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 195

🖼️ Smart Feed Reader for Android 1.2 Cập nhật tin tức qua feed trên Android

🖼️
 • Phát hành: Scand
 • Smart Feed Reader for Android là một ứng dụng đọc tin tức qua các dữ liệu RSS, RDF và ATOM miễn phí, giúp người dùng luôn cập nhật được các thông tin nóng hổi trên toàn thế giới qua thiết bị Android của mình.
 • android Version: 1.2

🖼️ SVG Kit for Adobe Creative Suite 2.0 Plugin cho Adobe hỗ trợ tệp SVG

🖼️
 • Phát hành: Scand
 • SVG Kit for Adobe Creative Suite là một phần mềm hỗ trợ cho các công cụ chỉnh sửa của Adobe, bao gồm các phiên bản từ CS đến CS6.
 • windows Version: 2.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 929

🖼️ SkyRemote 1.6 Chia sẻ màn hình máy tính với bạn bè Skype

🖼️
 • Phát hành: Scand
 • SkyRemote là một phần mềm cho phép bạn dễ dàng chia sẻ màn hình máy tính của mình với người dùng Skype khác và ngược lại kiểm soát một màn hình máy tính từ xa. Điều kiện tiên quyết là cả hai máy tính đều phải cài đặt SkyRemote.
 • windows Version: 1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 286

🖼️ SkyHistory 1.2 Lưu lịch sử trò chuyện của Skype

🖼️
 • Phát hành: Scand
 • SkyHistory là một ứng dụng hữu ích giúp bạn lưu và quản lý lịch sử trò chuyện của Skype mà không cần bận tâm đến các cài đặt client.
 • windows Version: 1.2.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.342