🖼️ Play My Way cho Android 1.0 Ứng dụng "cai nghiện" smartphone cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Scope for IT Services
  • Play My Way là ứng dụng dành cho những đứa trẻ nghiện smartphone, buộc chúng phải dừng lại trả lời một câu hỏi kiến thức nếu muốn tiếp tục chơi game hoặc xem video. Việc này lặp lại thường xuyên tạo phiền toái khiến trẻ chán nản tự từ bỏ, đồng thời nhắc nhở chúng còn bài tập về nhà cần phải làm.
  • android Version: 1.0.73