🖼️ Screenhero for Mac Ứng dụng điều khiển Mac từ xa

🖼️
  • Phát hành: Screenhero
  • Screenhero for Mac là một tiện ích chia sẻ màn hình miễn phí, giúp những người trong cùng một đội có thể truy cập máy tính của nhau từ xa và tiến hành các hoạt động trao đổi dễ dàng hơn.
  • mac

🖼️ Screenhero 0.14 Điều khiển máy tính từ xa

🖼️
  • Phát hành: Screenhero
  • Screenhero là một ứng dụng miễn phí giúp người dùng chia sẻ màn hình máy tính của mình với người khác, cho phép đồng thời nhiều người dùng có thể sử dụng chung một máy tính cùng lúc.
  • windows Version: 0.14.1010
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 291