🖼️ Heart Fitness cho iOS 2.0 Đo nhịp tim bằng điện thoại iPhone

🖼️
  • Phát hành: SensCare
  • Heart Fitness là phần mềm sức khỏe hữu ích, cho phép người dùng đo nhịp tim bằng camera tích hợp và theo dõi tình trạng thể chất của bạn bằng chính điện thoại iPhone. Ứng dụng hoạt động tốt nhất trên iPhone 4G và 3GS trở lên.
  • ios Version: 2.0.3