🖼️
  • AppLock cho Android Khóa ứng dụng bằng khuôn mặt và giọng nói trên Android
  • AppLock cho Android là một giải pháp hỗ trợ người dùng khóa, mở khóa các ứng dụng trên thiết bị bằng khuôn mặt và giọng nói. Nhờ đó, tất cả các dữ liệu có trên điện thoại chỉ có bạn mới có quyền truy cập và tránh bị xâm nhập bởi các đối tượng bên ngoài khác.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️