🖼️
  • SHub Classroom cho Android

    Quản lý bài tập về nhà của học sinh
  • SHub Classroom là ứng dụng hỏi đáp, chấm điểm bài tập giúp việc quản lý bài tập về nhà của học sinh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. SHub Classroom phân tích kết quả làm bài của học sinh thật chi tiết, giúp thầy cô hỗ trợ các em hiệu quả hơn.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
  • SHub Classroom

    Chia sẻ dữ liệu học tập miễn phí
  • SHub Classroom là ứng dụng quản lý bài tập và lưu giữ bài giảng hoạt động giống như một mạng xã hội giúp thầy cô giáo và học sinh có thể tương tác với nhau một cách dễ dàng, hiệu quả nhất.
  • Xếp hạng: 3 12 Phiếu bầu
🖼️