🖼️
  • Sickweather cho Android Cảnh báo về các vùng có dịch bệnh
  • Sickweather for Android là ứng dụng cung cấp các thông tin về dịch bệnh và đưa ra cảnh báo cho người dùng tại vị trí hiện tại trong thời gian thực. Sickweather tối ưu hóa định vị GPS trên điện thoại, chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu