🖼️ Bulu Monster cho iOS 3.14 Game săn quái phong cách Pokemon GO

🖼️
  • Phát hành: Sigma Game Limited
  • Cùng khám phá hơn 250 loài quái vật được vẽ tay cực đẹp, xây dựng và huấn luyện đội quân quái vật chiến đấu và đấu đối kháng với hàng ngàn huấn luyện viên khác trong tựa game mô phỏng Bulu Monster for iOS.
  • ios Version: 3.14.0
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 84