🖼️
🖼️
🖼️
  • ZEPETO cho Android Tạo nhân vật 3D từ khuôn mặt bạn
  • ZEPETO là ứng dụng giải trí giúp dựng hình nhân vật 3D từ hình ảnh của bạn. Sau đó, sử dụng nhân vật của bạn như một biểu tượng cảm xúc trong khi chat để cuộc trò chuyện thêm vui.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️