🖼️ JPEG to Word Converter 1.0 Chuyển đổi hình ảnh sang Word

🖼️
 • Phát hành: Soft Solutions
 • Phần mềm JPEG to Word Converter miễn phí hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh, tài liệu PDF và tài liệu scan sang các định dạng file có thể chỉnh sửa được như MS Word, PDF, Doc, HTML...
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.813

🖼️ PDF2DOC Converter 1.2 Công cụ chuyển đổi PDF sang Word nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Soft Solutions
 • PDF2DOC Converter là một ứng dụng tuyệt vời giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi tài liệu PDF sang Word hiệu quả.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 956

🖼️ Universal Converter 1.0 Chuyển đổi file sang PDF, DOC, HTML và TIFF

🖼️
 • Phát hành: Soft Solutions
 • Universal Converter là một giải pháp hoàn chỉnh để chuyển đổi các file tài liệu sang các định dạng như PDF, DOC, HTML, JPEG, TIFF, BMP, PNG, PS, EPS, RAW, PCL, PSD, SVG, TXT và các định dạng phổ biến khác.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 102

🖼️ Image to OCR Converter 1.2 Chuyển đổi ảnh, PDF và tài liệu được scan sang định dạng chỉnh sửa được

🖼️
 • Phát hành: Soft Solutions
 • Image to OCR Converter là phần mềm giúp chuyển đổi các file ảnh, pdf và các tài liệu được scan sang các định dạng chỉnh sửa được như MS Word, PDF, DOC, HTML và các file text với chỉ một click chuột.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.839