🖼️ DefenseWall

🖼️
 • Phát hành: SoftSphere Technologies
 • DefenseWall là cách dễ nhất để bảo vệ sự riêng tư của bạn trước những phần mềm độc hại (spyware, adware, keylogger, rootkit...) khi bạn lướt Internet!
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 988

🖼️ DefenseWall HIPS

🖼️
 • Phát hành: SoftSphere Technologies
 • DefenseWall HIPS 3.11 là bảo vệ hệ thống của bạn khỏi các phần mềm hiểm độc (spyware,adware,keylogger và rootkits) khi bạn lướt qua Internet.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.546

🖼️ DefencePlus Server Edition

🖼️
 • Phát hành: SoftSphere Technologies
 • DefencePlus Server Edition giống như một áo giáp vô hình để chống hack máy chủ của bạn. Một tiện ích hữu dụng đặc biệt sẽ bảo vệ máy chủ của bạn (Apache, IIS...) trước mọi cuộc tấn công nhằm vào hệ thống của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 454