🖼️
🖼️
  • Virtual Teacher Screensaver 2.6
  • Cách học này cũng giống như bạn viết lên bảng những từ, những câu cần nhớ để thỉnh thoảng lại nhìn đến cho nhập tâm. Nhưng thay vì tấm bảng cổ điển, những câu, từ này sẽ hiển thị trên màn hình Screensaver của máy vi tính, và bạn chẳng những nhìn mà còn có
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu