🖼️ Clipdiary 3.9 Quản lý và tái sử dụng lịch sử clipboard

🖼️
 • Phát hành: Softvoile
 • ClipDiary là phần mềm quản lý clipboard đầy đủ tính năng, lưu trữ tất cả các đối tượng clipboard và giúp bạn dán lại chúng vào các ứng dụng khác ở một thời điểm sau này.
 • windows Version: 3.9
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.453

🖼️ Virtual Teacher Screensaver 2.6

🖼️
 • Phát hành: Softvoile
 • Cách học này cũng giống như bạn viết lên bảng những từ, những câu cần nhớ để thỉnh thoảng lại nhìn đến cho nhập tâm. Nhưng thay vì tấm bảng cổ điển, những câu, từ này sẽ hiển thị trên màn hình Screensaver của máy vi tính, và bạn chẳng những nhìn mà còn có
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.158