🖼️
  • TranS cho iOS Giải pháp họp trực tuyến tốt nhất
  • TranS Japan là phần mềm họp trực tuyến - giải pháp giúp tiết kiệm gần 80% khoản đầu tư ban đầu và hơn 90% chi phí bảo trì hàng tháng so với các phương pháp họp video trực tuyến khác.
  • Xếp hạng: 3 · 8 Phiếu bầu
🖼️
  • TranS cho Mac Ứng dụng họp và dạy học trực tuyến
  • TranS cho Mac là ứng dụng họp trực tuyến đa nền tảng miễn phí cho tất cả khách hàng. Ứng dụng TranS cho Mac chính là giải pháp tuyệt vời cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng nổ trên thế giới.
  • Xếp hạng: 3 · 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️