🖼️
  • Sooftmoon File Search
  • File Search được thiết kế để tìm kiếm hình ảnh, audio, video và các file khác trên hệ thống của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AngelFTP Sao lưu các tập tin FTP
  • AngelFTP là một ứng dụng dùng để sao lưu các tập tin FTP. Nó không chỉ thực hiện sao lưu toàn bộ các file FTP mà nó cũng hỗ trợ sao lưu về thời gian.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • GAudio SDK Thư viện nhạc game
  • Gaudio là một thư viện âm thanh được thiết kế để phát triển game ban đầu. Nó hỗ trợ các định dạng âm thanh: mp3, ogg, wav, flac, it, mod, xm, s3m, aiff. Ngoài ra còn hỗ trợ hiệu ứng âm thanh 3D. Gaudio rất dễ để tìm hiểu và sử dụng trong thiết kế game.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu